De Giek 31 | 9206 AS Drachten
0512-582058 | info@pasmestopslag.nl

{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”subtitle”:””,”title_content”:{“component”:”hc_title_image”,”id”:”title-image”,”image”:””,”full_screen”:false,”full_screen_height”:””,”parallax”:false,”bleed”:””,”ken_burn”:””,”overlay”:””,”breadcrumbs”:false,”white”:true},”title”:”‘Geen nieuwe regels mestilo’s’”},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_vtfQF”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”Xhugf”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”De regelgeving rond de veiligheid van mestsilo’s wordt niet aangepast. Minister Lodewijk Asscher heeft dat gemeld aan de Tweede Kamer. Zo meldt Nieuwe Oogst. Asscher reageert op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het dodelijk ongeval, vorige zomer, met een mestsilo in Makkinga. De minister kan zich vinden in de conclusies en de aanbevelingen van de Raad. LTO kreeg het advies om samen met andere brancheorganisaties te zorgen dat er een platform komt dat informatie over de mestgasproblematiek verzamelt en verspreidt. Asscher uit zijn tevredenheid over het feit dat LTO dat voortvarend heeft opgepakt.\n\nNieuwe impuls voorlichting\nHetzelfde geldt voor de aanbeveling aan LTO en agrarische opleidingcentra om ‘veilig werken met mest’ in de opleidingen op te nemen. Asscher stelt bovendien vast dat LTO een nieuwe impuls wil geven aan de voorlichtingbijeenkomsten van Stigas en LTO. De minister zegt toe dat het ministerie van Economische Zaken zo nodig voor ondersteuning zal zorgen. Omdat het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid daar geen aanleiding voor geeft, komen er van de overheid geen aanpassingen in de wet- en regelgeving.\n\nBron: Mestportaal.nl“}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{},”css”:{},”css_page”:””,”template_setting”:{“settings”:{“id”:”settings”}},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{“settings”:{“image”:””,”excerpt”:””,”extra_1″:””,”extra_2″:””,”icon”:{“icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}