De Giek 31 | 9206 AS Drachten
0512-582058 | info@pasmestopslag.nl

{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”subtitle”:””,”title_content”:{“component”:”hc_title_image”,”id”:”title-image”,”image”:””,”full_screen”:false,”full_screen_height”:””,”parallax”:false,”bleed”:””,”ken_burn”:””,”overlay”:””,”breadcrumbs”:false,”white”:true},”title”:”Kelderloze stal 20% goedkoper (inclusief mestsilo)”},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_vtfQF”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”Xhugf”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”Het bouwen van een kelderloze stal kan een besparing opleveren van 15 tot 20 procent. Dit blijkt uit berekeningen van het praktijknetwerk ‘De Kelder te Boven’. Binnen dit netwerk zijn inmiddels vier stallen gebouwd. Het netwerk is een initiatief van DLV. De besparingen op de bouwkosten zijn berekend op draagkrachtige zandgronden. Volgens projectleider Geertniek Schonewille van DLV is uit diverse berekeningen gebleken dat de onderbouw van een stal met onderkeldering 174 euro per vierkante meter bedraagt, tegen 130 euro per vierkante meter voor een kelderloze onderbouw. Dit is inclusief de extra kosten voor mestopslag bij een kelderloze stal.\n\nMeerkosten traditionele bovenbouw\nDe bouw van een stal zonder mestkelder komt in totaal op ongeveer 280 euro per vierkante meter. Voor een stal met kelder berekende DLV gemiddeld 302 euro per vierkante meter. Hierbij is gerekend met een traditionele bovenbouw. Het verschil in bouwkosten tussen de twee soorten onderbouw wordt bij een traditionele bovenbouw kleiner. Dit komt omdat er bij een stal zonder kelder extra poeren gestort moeten worden om de druk van het dak op te vangen.\n\nSerrestal\nBij de bouw van een kelderloze serrestal wordt er een groter voordeel behaald. Dit komt omdat een serrestal lichter van bouw is waardoor de fundering minder kosten met zich mee brengt. Een serrestal zonder mestkelder komt op 242 euro per vierkante meter.\n\nBuffer\nAls uitgangspunten voor deze berekening zijn de bouwkundige kosten (exclusief installaties en inrichting) voor de vier gerealiseerde ligboxstallen genomen. Voor de onderbouw is rekening gehouden met het grondwerk, een dichte vloer, fundering voor de bovenbouw en mestopvang inclusief twee bufferdagen voor mest. Volgens de projectleider kozen de deelnemers van het praktijknetwerk bewust voor een mestopvang met buffer, omdat kelderloze vloeren zich ook goed lenen voor het gebruik van zand in de boxen. Daarnaast kan met dit staltype droge fractie mest eenvoudig verwerkt worden.\n\nBron: Melkvee.nl\n”}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{},”css”:{},”css_page”:””,”template_setting”:{“settings”:{“id”:”settings”}},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{“settings”:{“image”:””,”excerpt”:””,”extra_1″:””,”extra_2″:””,”icon”:{“icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}