Mestsilo reinigen

Gecertificeerd reinigen voor de keuring

Per 1 maart 2019 is er een nieuwe BRL 2344 van kracht. Deze BRL beschrijft het veilig werken omtrent de keuring van de mestsilo. Elke silo die inwendig gekeurd moet worden, dient vooraf gereinigd en brandschoon te zijn. Voordat deze silo gekeurd mag worden is er een reinigingscertificaat van de silo nodig en moet de silo op mogelijke aanwezige gassen gemeten worden.

Er zijn namelijk in het verleden ongelukken gebeurd tijdens het reinigen van mestsilo's. Deze nieuwe BRL maakt het voor iedereen helder en transparant hoe een keuring uitgevoerd dient te worden. U als opdrachtgever weet precies waar u aan toe bent omdat elk keuringsbedrijf op exact dezelfde manier moet werken en er geen ruimte is voor fouten en onveilige keuringen.

Inwendige mestsilo keuring

Een mestsilo betreden (met of zonder afdekking), dient altijd met minimaal twee man te gebeuren. Het betreden van een besloten ruimte mag dus nooit alleen gebeuren. Er dient een gecertificeerde manwacht aanwezig te zijn.

Zowel tijdens als na de reiniging worden diverse gasmetingen gedaan. Na het reinigen van de mestsilo wordt er een reinigingscertificaat opgesteld voor de betreffende silo.

Gasmeting en vrijverklaring

Op het moment van een inwendige silokeuring dient de silo brandschoon en gasvrij te zijn. Dit betekent dat er na de reiniging een onafhankelijke gasmeting voor het betreden van de silo gedaan moet worden. Ook dient de officiële verklaring van reiniging overhandigd te zijn aan de keurmeester.

Stalen mestsilo
Stalen mestsilo’s zonder binnenhoes zijn verplicht inwendig gekeurd te worden. Deze silo's krijgen een referentieperiode van maximaal 5 jaar. U bent dus verplicht deze silo ook te (laten) reinigen voor het keuren zelf gebeurt.

Betonnen mestsilo
Een betonnen mestsilo kan inwendig gekeurd worden voor een periode van 10 jaar. Ook hierbij dient de silo dan vooraf gereinigd te zijn en daarmee schoon verklaard. Uitwendig mag een betonnen mestsilo voor 5 jaar gekeurd worden. U bent dan niet verplicht de silo te laten reinigen.

Het grote voordeel van deze nieuwe BRL is dat een inwendige keuring van een mestsilo veilig en gecertificeerd gebeurt. De keurmeester (en ook de opdrachtgever zelf) kan veilig de gereinigde en gasvrij verklaarde silo betreden. Desalniettemin moet de keurmeester de ademlucht apparatuur binnen handbereik hebben tijdens het betreden van de silo. Er kunnen altijd gassen aanwezig zijn in de silo. De keurmeester draagt gasmeetapparatuur en kan bij een alarm alsnog de benodigde ademlucht apparatuur per direct gaan dragen.

Hierbij wordt het volledige risico en de verantwoordelijkheid van de keuring bij u als opdrachtgever weggehaald.

Na een keuring bent u verplicht de silo een week lang schoon te laten voor een eventuele hercontrole. Ook kan de KIWA de silo ook bekijken tijdens een steekproef.

Stappenplan inwendige reiniging en keuring

Een inwendige keuring van een betonsilo en/of stalen mestsilo zonder binnenhoes ziet er dan als volgt uit:

  1. Inwendige reiniging mestsilo
  2. Renigingsverklaring van de gereinigde silo
  3. Gasmeting door keurmeester op het moment van keuren
  4. Keuring door kiwa gecertificeerd bedrijf door twee man: VCA gecertificeerde keurmeester met ademlucht, VCA gecertificeerde manwacht met ademlucht
  5. Eventuele steekproef en hercontrole door KIWA

 

BRL 2344

In de nieuwe BRL 2344 staat het als volgt omschreven:

Een inwendige inspectie kan alleen worden uitgevoerd indien het mestbassin gereinigd is door een reinigingsbedrijf dat gecertificeerd is volgens de eisen van BRL-K906. Wanneer dit niet het geval is dan dient aan de volgende eisen te worden voldaan:

 

 • De mestopslag dient ontdaan te zijn van alle vloeibare en vaste reststoffen. Er mogen geen reststoffen aanwezig zijn op alle te inspecteren kritische plekken;
 • Tijdens het reinigingsproces mag geen beschadiging van een eventuele aanwezige inwendige coating hebben plaatsgevonden;
 • Er moet voldoende zuurstof (18 – 21%) in de mestopslag aanwezig zijn;
 • Alle explosiegevaarlijke gassen moeten zich beneden de 10% LEL (CH4) bevinden en de toxische gassen onder de WG-waarde (H2S, HCN, CO2, CO en NH3) bevinden. Dit dient aangetoond te worden door een onafhankelijke deskundige die in het bezit is van een geldig diploma Gasmeten volgens de SSVV opleidingsgids;
 • Een (eigen) ondergetekende verklaring dat het mestbassin is schoongemaakt met inbegrip van alle bovengenoemde punten.


Voor het betreden van het mestbassin door de leverancier dient altijd een gasmeting op zuurstof en waterstofsulfide te worden uitgevoerd door een persoon die in het bezit is een geldig diploma voor de opleiding Gasmeten volgens de SSVV opleidingsgids. 

Meer informatie over het reinigen van de mestsilo

Het inwendig reinigen van uw mestsilo duurt normaal gesproken een dagdeel (4 uur) of korter. In enkele gevallen (afhankelijk van de hoeveelheid en type mest) zijn wij een dag (8 uur) bezig.

Daarnaast wordt het keuren zelf met twee man inclusief ademlucht uitgevoerd.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van mestopslag en van PAS mestopslagsystemen?

Bel met één van onze deskundige adviseurs:
0512-582058

Of rechtstreeks met:

 • Berend Jan Woltinge
  06-13353506
 • Jaap Veenstra
  06-22495136
Let's help you!

Vul ons contactformulier in en wij nemen contact met u op