De Giek 31 | 9206 AS Drachten
0512-582058 | info@pasmestopslag.nl

{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”subtitle”:””,”title_content”:{“component”:”hc_title_image”,”id”:”title-image”,”image”:””,”full_screen”:false,”full_screen_height”:””,”parallax”:false,”bleed”:””,”ken_burn”:””,”overlay”:””,”breadcrumbs”:false,”white”:true},”title”:”Minder emissie bij uitrijden verdunde mest”},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_vtfQF”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”Xhugf”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”Door mest bij aanwenden te verdunnen met water in een verhouding van 1:1 is een gemiddelde emissiereductie mogelijk van 40 procent bij een sleepvoetmachine. Dit blijkt uit de eerste resultaten van de ammoniakemissiemetingen bij mesttoediening met een sleepvoetenmachine op veen- en kleigrond. Het afgelopen jaar is door Wageningen UR en VIC Zegveld onderzoek verricht naar het effect van verdunnen van de mest op de ammoniakemissie bij toediening met een sleepvoetenmachine.\n\nVerdunde mest in een verhouding van één deel mest: één deel water werd vergeleken met onverdunde mest. Reductie bij sleepslangen Het verdunnen van de mest is al gangbaar bij mesttoediening in het voorjaar waarbij de mest wordt aangevoerd met een sleepslangsysteem. Het wordt dan gedaan om de mest goed te kunnen verpompen. Het verdunnen draagt bij aan de vermindering van de ammoniakemissie, omdat de mest zo beter kan infiltreren in de bodem en de ammoniumconcentratie in de mest wordt verlaagd. Aan de andere kant leidt het verdunnen tot een hogere gift (m³/ha mest +water) als eenzelfde stikstofgift nagestreefd wordt.\n\nDit kan ertoe leiden dat de mest meer uitvloeit en niet meer netjes op stroken wordt toegediend, waardoor de toediening een hogere emissie kan geven. De resultaten tot nu toe wijzen echter op een positief resultaat. Het is de bedoeling om het onderzoek met verdunnen van mest dit jaar voort te zetten.\n\nbron: mestportaal.nl“}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{},”css”:{},”css_page”:””,”template_setting”:{“settings”:{“id”:”settings”}},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{“settings”:{“image”:””,”excerpt”:””,”extra_1″:””,”extra_2″:””,”icon”:{“icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}