De Giek 31 | 9206 AS Drachten
0512-582058 | info@pasmestopslag.nl

De Eerste Kamer heeft vandaag de wet Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) aangenomen. PVV, VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie en D66 stemden voor het wetsvoorstel. Een motie van Marijke Vos (GroenLinks) over structurele metingen van emissie en depositie van stikstof, werd niet door de meerderheid van het senaat gesteund.

Structureel meten
In deze wilde GroenLinks dat de regering dat de emissie en depositie van stikstof structureel wordt gemeten, zodat vastgesteld kan worden of er sprake is van een structurele daling van emissie en depositie over een langdurige periode.

Bron: melkvee.nl