De Giek 31 | 9206 AS Drachten
0512-582058 | info@pasmestopslag.nl

83 procent van de agrariërs bezoekt agrarisch gerelateerde beurzen. De Rundvee en Mechanisatie Vakdagen (RMV) in Gorinchem wordt het meest genoemd als bezochte beurs.

Dat blijkt uit resultaten van het mediagedragsonderzoek dat Prosu Databased Marketing eerder dit jaar heeft uitgevoerd.

Ruim 80 procent van de agrariërs bezoekt agrarische beurzen. Dit is het hoogste onder varkenshouders (95 procent) en het laagste onder melkveehouders (74 procent). Op de vraag “Welke beurzen bezoekt u?”, zijn de relatiedagen in Gorinchem met 34 procent het meest genoemd. Vooral onder glastuinbouwers en melkveehouders is deze beurs populair.

Algemene informatie winnen
75 procent van de agrariërs gaat naar een agrarische beurs om algemene informatie in te winnen met betrekking tot een nieuwe product en/of dienst. Daarbij is ook het relationele aspect van de beurs heel belangrijk. Hieronder wordt verstaan het onderhouden van bestaande contacten (38 procent) en het leggen van nieuwe contacten (29 procent). Gemiddeld bezoeken agrariërs twee beurzen per jaar.

400 standhouders op RMV Gorinchem
Volgende week dinsdag 25 november tot en met donderdag 27 november gaat de RMV in Gorinchem weer van start. Hier staan 400 standhouders. De beurs is open van 13.00 tot 22.00 uur.

Bron: melkvee.nl