Voor de opslag van het schoonspoelen van de kippenstallen

Elke 6 of 8 weken worden de stallen van de kippen schoongespoeld. Het water wat hierbij vrijkomt bevat sowieso in de eerste spoeling nog (delen van) mest. Dit betekent dat u verplicht bent deze spoeling op te slaan als zijnde 'mest'.

De tweede spoeling is al dunner en normaliter wordt de derde spoeling als 'regulier water' gezien.

Een simpele en goedkope manier om dit 'water' op te slaan is een waterbassin.

Spoelwateropslag: afmetingen en mogelijkheden

Het type opslag hangt helemaal samen met vloeistof die opgeslagen dient te worden.

Doormiddel van een bufferput wordt het water centraal opgeslagen. Een centrifugaalpomp (elektrisch) verpompt deze vloeistof het bassin in. Met een vul-/afnamesysteem kunt u het bassin gemakkelijk weer (laten) legen.

Voor alleen 'spoelwater' is een waterbassin zonder afdekking voldoende. Een hekwerk is niet verplicht, maar uiteraard wel verstandig.

Zodra er mest in zit (uit dieren afkomstig), bent u verplicht de BRL 2342 te hanteren. Dit betekent dat er een afdekking op de opslag moet en een beveiliging rondom van minimaal 180cm hoog. Hetzij een hekwerk of een silo die hoog genoeg is.

Kenmerken spoelwateropslag

Keuze uit meerder folies en diverse diktes (milimeters) verkrijgbaar:

 • FPP (KIWA)
 • LDPE
 • HDPE
 • PVC KIWA

De diepte van het grondwater bepaalt de aanlegdiepte van het bassin. In overleg wordt de maatvoering bepaald en zodoende het bassin uitgegraven.

 • Standaard uitgevoerd met vul-/afnamestation 6”
 • Taludbescherming 300 gr/m2
 • Houten of stalen hekwerk
 • Bassin volgens BRM- BRL en HBRM voorschriften

KIWA gecertificeerd volgens BRL 2342.

Spoelwateropslag: montage

Na het uitzetten op maaiveldhoogte van de afmetingen, wordt gestart met het grondwerk. Dit zal enkele dagen in beslag nemen (afhankelijk van de grootte).

Wanneer het grondwerk gereed is, wordt er door twee kranen de folie over het bassin heen getrokken. Met behulp van mankracht om de kleden te begeleiden worden deze geplaatst in het bassin. De folie wordt in het kielspoor vastgelegd en bedekt met grond. Eventueel aangevuld met een verzwaard anti-worteldoek rondom het talud ter bescherming van de aarden wal.

Door middel van leidingwerk onder de bodem, door het talud of over het talud kan het bassin gevuld, geleegd en eventueel rondgepompt worden.

Optioneel kan het bassin worden uitgebreid met mixmogelijkheden, overlopen en toestromen.

Meer informatie over de spoelwateropslag

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van mestopslag en van PAS mestopslagsystemen?

Brochure waterbassin

Klik op onderstaande knop om de brochure van de waterbassins te downloaden

De waterbassins zijn KIWA gecertificeerd met LDPE, FPP of PVC folies. Het nummer hiervan is K46446/06

Bel met één van onze deskundige adviseurs:
0512-582058

Of rechtstreeks met:

 • Berend Jan Woltinge
  06-13353506
 • Jaap Veenstra
  06-22495136
Let's help you!

Vul ons contactformulier in en wij nemen contact met u op