De Giek 31 | 9206 AS Drachten
0512-582058 | info@pasmestopslag.nl

{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”subtitle”:””,”title_content”:{“component”:”hc_title_image”,”id”:”title-image”,”image”:””,”full_screen”:false,”full_screen_height”:””,”parallax”:false,”bleed”:””,”ken_burn”:””,”overlay”:””,”breadcrumbs”:false,”white”:true},”title”:”Verzoek uitrijden mest op gras per 1 februari”},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_vtfQF”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”Xhugf”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”VVD en SGP willen dat uitrijden van drijfmest op grasland per 1 februari mogelijk wordt. Zij hebben hierover vragen gesteld aan staatssecretaris Sharon Dijksma. Mest uitrijden op grasland mag pas per 15 februari. Voor bouwland is dat per 1 februari.\n\nDat verschil in uitrijdata klopt niet, stellen VVD en SGP. ‘Het uitrijden van drijfmest op begroeid grasland brengt minder risico’s voor het milieu met zich mee dan het uitrijden van drijfmest op kaal bouwland.’ Ook kan het eerder uitrijden van drijfmest op grasland tot betere opbrengsten leiden. ‘Als het aanwenden van mest beter over het groeiseizoen verspreid kan worden, zorgt dat voor een hogere grasopbrengst en wordt het bodemleven gestimuleerd.’ De beide partijen willen van Dijksma weten of de uitrijperiode voor grasland ook per 1 februari kan starten. Als dat voor dit jaar niet meer haalbaar is, dan in ieder geval voor volgend jaar. Vragen van de leden Dijkgraaf (SGP) en Lodders (VVD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over het uitrijden van drijfmest op grasland (ingezonden 21 januari 2014)\n\n1 Waarom is ervoor gekozen om het uitrijden van drijfmest op grasland pas toe te staan vanaf 15 februari a.s. en voor bouwland al vanaf 1 februari a.s.? 1)\n\n2 Is de veronderstelling juist dat het uitrijden van drijfmest op begroeid grasland minder risico’s voor het milieu met zich mee brengt dan het uitrijden van drijfmest op kaal bouwland?\n\n3 Is de veronderstelling juist dat bij het eerder uitrijden van drijfmest op grasland de totaal aan te wenden hoeveelheid mest beter over het groeiseizoen verspreid kan worden, waardoor een hogere grasopbrengst en bijbehorende onttrekking van mineralen gerealiseerd kan worden en het bodemleven gestimuleerd kan worden?\n\n4 Is de veronderstelling juist dat bij het eerder uitrijden van drijfmest op grasland het gras eerder door kan groeien en koeien eerder de wei in kunnen?\n\n5 Is de veronderstelling juist dat bij het eerder uitrijden van drijfmest op grasland de buiten- en bodemtemperatuur gemiddeld genomen lager zijn en dat dit een gunstig effect heeft op het reduceren van de ammoniakemissie bij het uitrijden?\n\n6 Is de veronderstelling juist dat bij het eerder uitrijden van drijfmest deze mest eerder uit de silo kan, wat een bijdrage kan leveren aan het beperken van ongewenste en levensbedreigende gasvorming?\n\n7 Bent u bereid ook het uitrijden van drijfmest op grasland per 1 februari a.s. toe te staan, zo mogelijk nog voor dit jaar, en de regelgeving daarop aan te passen?\n

bron: mestportaal.nl

“}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{},”css”:{},”css_page”:””,”template_setting”:{“settings”:{“id”:”settings”}},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{“settings”:{“image”:””,”excerpt”:””,”extra_1″:””,”extra_2″:””,”icon”:{“icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}