De Giek 31 | 9206 AS Drachten
0512-582058 | info@pasmestopslag.nl

Boeren in de Friese Zuidwesthoek moeten zo lang mogelijk wachten met het uitrijden van mest en niet meteen alles uitrijden. Dat adviseren LTO Noord, actiegroep Muizenschade, provincie en Wetterskip Fryslân.

Door de muizengangen is het het land veel gevoeliger geworden voor oppervlakkige afspoeling en uitspoeling, stellen de partijen.

‘De gangen en holen kunnen er voor zorgen dat het onvoorspelbaar is of de mest wel op het land blijft. Ook het feit dat er op veel plekken vaak nauwelijks meer een grasmat aanwezig is, zorgt er voor dat het land de meststoffen slecht vast houdt en dat er een groter risico is op uitspoeling.’

Bijzonder ongunstig
Volgens LTO Noord is het verlies van mineralen ‘bijzonder ongunstig’ voor de boeren. ‘Bemesting is juist hard nodig om later dit jaar weer voldoende gewas te kunnen oogsten.’

De partijen adviseren wanneer er mest wordt uitgereden dat vooral te doen op percelen die niet zijn beschadigd, uitruil in de (directe) omgeving van de mest en een lage mestgift op de beschadigde percelen in combinatie met herinzaai en graslandvernieuwing.

‘Blijf bij het aanwenden zo ver mogelijk uit de waterkant, waarmee het risico van afspoeling wordt verkleind’, geeft het drietal aan.

Opslagcapaciteit
Wanneer er niet genoeg opslagcapaciteit is, kan het bijhuren daarvan, tijdelijk afvoeren van mest of via mestscheiding verkleinen van het volume nuttig zijn, stellen de partijen.

De partijen vroegen eerder al bij het ministerie van Economische Zaken om de mestuitrijperiode in Zuidwest-Friesland te verlengen.

Bron: LTO.nl