Erfwateropslag en spoelwateropslag

De opslag van erfwater wordt steeds belangrijker. Vervuild oppervlaktewater is natuurlijk slecht voor het milieu, maar bovenal is het zonde om niet te bewaren.

Vaak wordt bij het beregenen of uitrijden van mest weer elders water aangevoerd. Water wat prima in een opslag bewaard had kunnen worden.

Een simpele en goedkope manier is een waterbassin voor erfwateropslag. Snel heel veel kuubs voor weinig geld. Dit type bassins worden al veelvuldig door ons aangelegd in de tuinbouw (regenwater) en industrie (vuilwater, slib, etc).

Erfwateropslag: afmetingen en mogelijkheden

Door de flexibilieit en verscheidenheid aan folies is een waterbassin op elke afmeting en inhoud te realiseren. Zodoende kan een waterbassin voor elke locatie en type vloeistof geschikt worden gemaakt.

Naast het erfwater is de opkomst van de melkrobot een grote veroorzaker van het tekort aan opslag. Volgens berekeningen doet een melkrobot ongeveer een kuub per dag aan spoelwater. Water wat ten koste gaat van de mestopslag, maar natuurlijk wel belangrijk is voor het uitrijden van mest.

Een groot voordeel van een erfwateropslagsysteem is dat er geen vergunning nodig is voor de aanleg. Een simpele melding bij de gemeente volstaat.

Mestopslag
Met slim gebruik van leidingwerk en bijvoorbeeld een bufferput, kan een waterbassin op termijn ook worden omgetoverd naar een mestbassin met bovenkleed. Waar het erfwater bij ingemengd kan worden. Ideaal voor het uitrijden van drijfmest!

Kenmerken erfwateropslag

Een wateropslag of erfwateropslag heeft geen afdekking nodig. Hoewel het niet wettelijk verplicht is een hekwerk rondom te plaatsen, is dit natuurlijk wel verstandig.

Keuze uit meerder folies en diverse diktes (milimeters) verkrijgbaar:

 • FPP (KIWA)
 • LDPE
 • HDPE
 • PVC KIWA

De diepte van het grondwater bepaalt de aanlegdiepte van het bassin. In overleg wordt de maatvoering bepaald en zodoende het bassin uitgegraven.

 • Standaard uitgevoerd met koppeling voor de giertank of beregeningshaspel
 • Taludbescherming 300 gr/m2
 • Bassin volgens BRM- BRL en HBRM voorschriften

Waterbassin: montage

Na het uitzetten op maaiveldhoogte van de afmetingen, wordt gestart met het grondwerk. Dit zal enkele dagen in beslag nemen (afhankelijk van de grootte).

Wanneer het grondwerk gereed is, wordt er door twee kranen de folie over het bassin heen getrokken. Met behulp van mankracht om de kleden te begeleiden worden deze geplaatst in het bassin. De folie wordt in het kielspoor vastgelegd en bedekt met grond. Eventueel aangevuld met een verzwaard anti-worteldoek rondom het talud ter bescherming van de aarden wal.

Door middel van leidingwerk onder de bodem, door het talud of over het talud kan het bassin gevuld, geleegd en eventueel rondgepompt worden.

Optioneel kan het bassin worden uitgebreid met mixmogelijkheden, overlopen en toestromen.

Meer informatie over de erfwateropslag

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van mestopslag en van PAS mestopslagsystemen?

Brochure erfwateropslag

Klik op onderstaande knop om de brochure van de waterbassins te downloaden

Bel met één van onze deskundige adviseurs:
0512-582058

Of rechtstreeks met:

 • Berend Jan Woltinge
  06-13353506
 • Jaap Veenstra
  06-22495136
Let's help you!

Vul ons contactformulier in en wij nemen contact met u op