Mestsilo keuren

Mestsilo keuring veilig en vertrouwd volgens KIWA en BRL2344

Gemeenten en verzekeringsmaatschappijen eisen een goedkeuring voor uw mestopslagsysteem en/of afdekking. De keuring van de mestsilo moet voldoen aan zogenaamde KIWA richtlijn.

De keuringen van PAS mestopslagsystemen worden uitgevoerd door één van onze drie keurmeesters. Uw mestsilo, mestzak, mestbassin of afdekking wordt gekeurd volgens de KIWA richtlijnen voor Mestopslagsystemen en Afdekkingen:

 • Betonnen silo`s
 • Stalen silo`s
 • Silo`s met binnenhoes/lining
 • Houten silo`s
 • Foliebassins / mestzakken
 • Alle type afdekkingen

PAS Mestopslagsystemen mag als één van de weinigen alle soorten systemen en afdekkingen keuren.

KIWA Keuring: hoe en wat?

In het verleden zijn er ongelukken gebeurd met mestopslagsystemen, maar helaas ook met mensen. Hierdoor eisen gemeenten en verzekeringsmaatschappijen een officiële keuring van de staat van de silo. Met een nieuwe referentieperiode wordt de silo voor een (aantal) ja(a)r(en) weer goed bevonden.

Het keuren van een mestopslag geschiedt in alle gevallen uitwendig. Bij stalen silo’s moet er na de referentieperiode ook inwendig gekeurd worden.

Na een gecertificeerde reiniging en een onafhankelijke gasmeting keuren wij de stalen mestsilo inwendig.

Onze keurmeester gaat in dit geval met ademlucht de silo binnen en controleert de staat van de opslag. Wij komen in dat geval altijd met twee man. Ter controle staat er een tweede medewerker op wacht in geval van calamiteiten.

Artikel boerderij.nl:

Referentieperiode

Gerekend van het moment van aanleg van het mestbassin geldt de volgende referentieperiode (BRL) mestbassins:

 • 20 jaar voor een houten, betonnen of gemetseld mestbassin en betonnen afdekking;
 • 10 jaar voor een metalen mestbassin en afdekking;
 • 10 jaar voor een mestzak of foliebassin indien aangelegd met gecertificeerde folies;
 • 5 jaar voor een mestzak of een foliebassin, indien aangelegd met niet-gecertificeerde folies;
 • 5 jaar voor de taludbescherming van een foliebassin, of
 • 10 jaar voor overige typen mestbassins en afdekkingen

KIWA Keuring: rapportage

Wanneer wij uw mestsilo keuren, wordt het keuringsrapport in drievoud toegestuurd zodat u ook een rapport naar de gemeente en eventueel naar de verzekeringsmaatschappij door kunt sturen.

In het rapport staat de nieuwe referentie periode genoemd. U weet dan precies wanneer uw opslag of afdekking opnieuw gekeurd moet worden. U ontvangt vervolgens bij einde van de referentie periode automatisch van ons een vrijblijvende offerte voor keuring met een nieuwe referentie periode.

Wanneer er reparaties dienen te worden uitgevoerd of onderhoud moet worden gepleegd om de mestopslag gekeurd te krijgen volgens de KIWA en BRL richtlijnen, ontvangt u de herkeuring gratis

Meer informatie over KIWA keuringen

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van mestopslag en van PAS mestopslagsystemen?

Brochure

Klik op onderstaande knop om de brochure van de spankap of het drijfdek te downloaden

Bel met één van onze deskundige adviseurs:
0512-582058

Of rechtstreeks met:

 • Berend Jan Woltinge
  06-13353506
 • Jaap Veenstra
  06-22495136
Let's help you!

Vul ons contactformulier in en wij nemen contact met u op