De Giek 31 | 9206 AS Drachten
0512-582058 | info@pasmestopslag.nl

Aanmelden voor derogatie kan nog tot en met 31 januari 2015. Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op haar website. In Nederland mogen boeren een bepaalde hoeveelheid mest op grond gebruiken. Mest bevat stoffen als stikstoffen en fosfaten. Er zijn gebruiksnormen vastgesteld die de maximale hoeveelheid stikstof en fosfaat weergeven. Boeren die vooral grasland in gebruik hebben kunnen, als ze voldoen aan alle voorwaarden, met een hogere gebruiksnorm voor stikstof uit graasdierenmest rekenen. Nederland heeft voor de jaren 2014 tot en met 2017 opnieuw derogatie gekregen. Op landbouwgrond mag 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar gebruikt worden. Dit mag verhoogd worden naar 250 of 230 kilogram als er voldaan wordt aan de voorwaarden voor derogatie. De voorwaarden zijn te vinden op de website van de RVO.

Bron: Mestportaal.nl