De Giek 31 | 9206 AS Drachten
0512-582058 | info@pasmestopslag.nl

{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”subtitle”:””,”title_content”:{“component”:”hc_title_image”,”id”:”title-image”,”image”:””,”full_screen”:false,”full_screen_height”:””,”parallax”:false,”bleed”:””,”ken_burn”:””,”overlay”:””,”breadcrumbs”:false,”white”:true},”title”:”“Boeren onderschatten het gevaar van mestgassen””},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_vtfQF”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”Xhugf”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”

“Boeren onderschatten het gevaar van mestgassen”, zegt Jetty Middelkoop, adviseur gevaarlijke stoffen bij brandweer Amsterdam Amstel. “Mestongevallen komen veel vaker voor dan we in de media zien, maar boeren zwijgen erover wanneer het op hun bedrijf mis gaat. Hierdoor lijkt het risico minder groot.” Er wordt door organisaties gewerkt aan nieuwe voorlichting over de gevaren van mestgassen. Er zijn al aanpassingen aan de arbo-wet gemaakt, en het agrarisch onderwijs gaat aandacht besteden aan het probleem.

\n

Een week geleden stierven op een veehouderijbedrijf in Nieuwveen 8 koeien nadat tijdens het mixen van mest zwavelwaterstof ontsnapte. Diezelfde dag raakte in vergelijkbare omstandigheden een boer in Zeewolde onwel en kwam een jong rund in het oosten van het land om het leven. “En dat is nog maar het topje van de ijsberg”, zegt Middelkoop. Volgens haar is bij de meeste boeren wel bekend dat het werken met mest gevaren met zich meebrengt. Mest ligt weken tot maanden opgeslagen in putten of kelders. Onder invloed van bacteriën kunnen er gevaarlijke gassen worden gevormd zoals methaan, kooldioxide en ammoniak, maar ook waterstofsulfide. Dat laatste gas is enorm gevaarlijk en kan dodelijk zijn.\” “Hoe groot het gevaar van gassen precies is, dat weten de meeste boeren echter niet”, stelt Middelkoop. “Dat komt omdat er gewoonweg niet over gepraat wordt en dat werkt de onderschatting in de hand. Mestongevallen komen veel vaker voor dan in de media wordt gemeld, maar boeren zwijgen erover wanneer het op hun boerderij mis gaat. De boer laat de veiligheidsregels over het werken met mest bovendien vaak links liggen. Bij vrijwel ieder menselijk slachtoffer van mestgassen zie je dat het komt doordat iemand zonder beschermend pak een mestopslag binnen is gegaan. Dat kan echt niet.”

\n

“Veel boeren raken ook beroepsblind voor de gevaren van mestgassen. Het is voor hen een geaccepteerd risico, maar dat is eigenlijk onbegrijpelijk”, vindt Middelkoop. \”Wanneer niemand onbeschermd een mestopslag binnengaat, en het mixen van de mest gebeurt zonder dat er levende wezens in de stal zijn, kunnen er ook geen doden vallen.\”

\n

Bron: Mestportaal.nl

“}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{},”css”:{},”css_page”:””,”template_setting”:{“settings”:{“id”:”settings”}},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{“settings”:{“image”:””,”excerpt”:””,”extra_1″:””,”extra_2″:””,”icon”:{“icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}