De Giek 31 | 9206 AS Drachten
0512-582058 | info@pasmestopslag.nl

Nederland behoudt de derogatie voor 2017. Daarover bereikte staatssecretaris Van Dam vrijdagavond overeenstemming met de Europese Commissie. De Commissie stemt in met de maatregelen die Nederland neemt om de fosfaatproductie weer onder het plafond te brengen. Dat betekent dat de derogatie enkel behouden blijft als de voorgenomen fosfaatreductie ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. De Commissie blijft daarom meekijken; Nederland moet Brussel maandelijks informeren over de voortgang. Ook moet Van Dam enkele onderdelen van het pakket extra borgen via een ministeriële regeling. De fosfaatreductie via de zuivelbedrijven wordt verplicht, en als het voerspoor niet voldoende resultaat oplevert (minder dan 20% van de beoogde doelstelling in de eerste drie maanden), zal dat ook verplicht worden.

Derogatie 2018
Dat betekent een grote opgave voor de melkveehouders en de zuivelsector, stelt de staatssecretaris.  “Zij moeten nu de afgesproken krimp echt gaan waarmaken”, laat hij weten. “Als ze dat doen, maken we ook weer kans op een nieuwe derogatie vanaf 2018. De onderhandelingen over de volgende derogatieperiode moeten dit jaar van start gaan. Maar als Nederland in 2017 voor het derde opeenvolgende jaar boven het plafond zit, mag ons land niet eens aan tafel zitten – dan gaat de derogatie sowieso niet door. Als de onderhandelingen van start gaan, zal op zijn vroegst eind dit jaar zekerheid zijn over een nieuwe derogatieperiode. “Wij zetten alles op alles om dit traject voor het eind van het jaar af te ronden\”, vertelt een woordvoerder van Van Dam, “maar een garantie kunnen we niet geven. “Hij verwijst naar de huidige derogatie, waarover pas in de lente 2014 uitsluitsel kwam. Het ministerie verwacht niet dat de verkiezingen noemenswaardige vertraging geven. Er is immers een grote consensus onder de politieke partijen over het belang van derogatie voor Nederland.

Bron: melkvee.nl