De Giek 31 | 9206 AS Drachten
0512-582058 | info@pasmestopslag.nl

Overijssel heeft de maximale bouwblokgrootte voor intensieve veehouderijbedrijven geschrapt. Zo wil de provincie de agrarische sector meer ruimte bieden voor groei en innovatie. Nieuwe plannen worden getoetst op ruimtelijke kwaliteit. Loslaten van de regels was onderdeel van de herziene Omgevingsvisie, die woensdag door een ruime meerderheid van Provinciale Staten is vastgesteld. LTO Noord Overijssel pleitte al langer voor het loslaten van de bouwblokgrootte.

Bron: nieuweoogst.nu