De Giek 31 | 9206 AS Drachten
0512-582058 | info@pasmestopslag.nl

{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”subtitle”:””,”title_content”:{“component”:”hc_title_image”,”id”:”title-image”,”image”:””,”full_screen”:false,”full_screen_height”:””,”parallax”:false,”bleed”:””,”ken_burn”:””,”overlay”:””,”breadcrumbs”:false,”white”:true},”title”:”Mestverwerkingsplicht per 1 januari 2014″},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_vtfQF”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”Xhugf”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”Er is in Nederland een mestoverschot. Om te voorkomen dat dit overschot in de Nederlandse landbouw terecht komt en voor milieuproblemen zorgt, is de Mestverwerkingsplicht ingevoerd per 1 januari 2014. De overheid wil er zo voor zorgen dat de druk op de gebruiksnormen afneemt.\n

De mestverwerkingsplicht is de verplichting voor landbouwers om een deel van het bedrijfsoverschot (in kg fosfaat) te laten verwerken. Onder mestverwerking wordt verstaan:\n

    \n\t

  • het exporteren van dierlijke meststoffen.
  • \n\t

  • het verbranden of vergassen van dierlijke meststoffen tot as waarin maximaal 10% organische stof (koolstofketens) aanwezig is. De verbranding of vergassing vindt onder voldoende hoge temperatuur plaats en/of duurt voldoende lang, dat het organisch materiaal in de dierlijke meststoffen grotendeels is vergaan.
  • \n

\nCovergisten, scheiden, hygiëniseren, drogen, korrelen of anderebewerkingsmethodes van dierlijke mest vallen niet onder mestverwerking.\n

Voor wie is de verwerkingsplicht

\nDe verwerkingsplicht is voor landbouwers die meer mest produceren dan ze op hun eigen bedrijf in Nederland (landbouwgrond en natuurterrein) kunnen plaatsen. Deze landbouwers moeten een deel van hun bedrijfsoverschot laten verwerken. Heeft u geen dieren of kunt u alle mest op uw eigen bedrijf plaatsen (landbouwgrond en natuurterrein in Nederland)? Dan heeft u geen bedrijfsoverschot en dus geen mestverwerkingsplicht.\n

Bedrijfsoverschot

\nHet bedrijfsoverschot berekent u zo. De hoeveelheid mest die de dieren op uw bedrijf naar verwachting zullen produceren in een kalenderjaar (in fosfaat) vermindert u met de fosfaatgebruiksruimte (landbouwgrond in Nederland) en de hoeveelheid fosfaat die u op uw natuurterrein mag uitrijden. U berekent de productie van mest op dezelfde manier als bij het stelsel van gebruiksnormen. Een deel van het bedrijfsoverschot moet u laten verwerken. U sluit hiervoor overeenkomsten met mestverwerkers af. bron: hetlnvloket

“}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{},”css”:{},”css_page”:””,”template_setting”:{“settings”:{“id”:”settings”}},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{“settings”:{“image”:””,”excerpt”:””,”extra_1″:””,”extra_2″:””,”icon”:{“icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}