Overijssel heeft de maximale bouwblokgrootte voor intensieve veehouderijbedrijven geschrapt. Zo wil de provincie de agrarische...
Vanaf heden moet elk mestopslagsysteem worden gebouwd conform de BRL en voorzien zijn van een...
Boeren in de Friese Zuidwesthoek moeten zo lang mogelijk wachten met het uitrijden van mest...
Aanmelden voor derogatie kan nog tot en met 31 januari 2015. Dat meldt de Rijksdienst...
Melkveehouders mogen na het afschaffen van het melkquotum op basis van de melkveewet zoveel koeien...
De Tweede Kamer heeft vandaag voor de Melkveewet gestemd. Maar het ging niet van een...
83 procent van de agrariërs bezoekt agrarisch gerelateerde beurzen. De Rundvee en Mechanisatie Vakdagen (RMV)...
De Eerste Kamer heeft vandaag de wet Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) aangenomen. PVV, VVD, PvdA,...
{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”subtitle”:””,”title_content”:{“component”:”hc_title_image”,”id”:”title-image”,”image”:””,”full_screen”:false,”full_screen_height”:””,”parallax”:false,”bleed”:””,”ken_burn”:””,”overlay”:””,”breadcrumbs”:false,”white”:true},”title”:”Mest uitrijden mag t/m 15 september”},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_vtfQF”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”Xhugf”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”Vanwege de natte weersomstandigheden mogen boeren enkele weken langer mest...